Phần 01: Xác Định Nhu Cầu – Chọn cảm biến + Lens

Lựa chọn cảm biến và tiêu cự03:27

Phần 02: Các Dòng Lens và Máy Ảnh Phổ Biến

Phần 03: Phân Tích Ưu Nhược Điểm Của Các Hãng

Phần 04: Lý do chọn máy ảnh sony làm nghề

Xác định nhu cầu & thể loại chụp
Không tìm thấy tệp đính kèm
Không tìm thấy tệp đính kèm